• Vinpearl Discovery Cửa Hội

    TỔNG QUAN DỰ ÁN - Tên dự án: Vinpearl Discovery Cửa Hội. - Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup. - Vị trí dự án: Bãi biển Cửa Hội, thị xã Cửa.